کارسا

سیستم یکپارچه مدیریت کسب و کار و سیستم یکپارچه مدیریت مالی فردی

توضیحات مختصر را وارد نمایید

کارسا شرکتی چیست؟

سیستم یکپارچه مدیریت کارمندان، ارتباط با مشتری و مدیریت مالی شرکت می باشد. کارسا جهت تبدیل یک شرکت در هر ابعاد به شرکت سودآور، موثر در رسیدن به اهداف KPI، مدیریت پرسنل و فعالیت ها، دسته بندی و رسیدن به چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت، پشتیبانی مشتریان و حضور و غیاب پرسنل می باشد.

 
توضیحات مختصر را وارد نمایید

کارسا شخصی چیست؟

کارسا شخصی برنامه جامع و یکپارچه مدیریت مالی فردی و خانوادگی با هدف ذخیره سازی و سرمایه گذاری و رشد در امور مالی می باشد.

 

اپلیکیشن کارسا

اپلیکیشن کارسا شامل دو بخش کارسای شخصی و شرکتی میباشد سیستم یکپارچه مدیریت کارمندان، ارتباط با مشتری و مدیریت مالی شرکت می باشد. کارسا جهت تبدیل یک شرکت در هر ابعاد به شرکت سودآور، موثر در رسیدن به اهداف KPI، مدیریت پرسنل و فعالیت ها، دسته بندی و رسیدن به چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت، پشتیبانی مشتریان و حضور و غیاب پرسنل می باشد.
کارسا شخصی برنامه جامع و یکپارچه مدیریت مالی فردی و خانوادگی با هدف ذخیره سازی و سرمایه گذاری و رشد در امور مالی می باشد.

جزئیات بیشتری در مورد برنامه کارسا را بدانیم

کارسای شرکتی شامل بخش های زیر است:

مدیریت ورود خروج پیشرفته: بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری با قابلیت پشتیبانی از دورکاری و همچنین تعدد دفاتر شرکت و مامور به خدمت در سازمان و شرکت دیگر

سود و حسابرسی درآمد: مدیریت هزینه ها و درآمد و رسیدن به سود فصلی مورد نظر شرکت بدون نیاز به ورود دیتای بالا. مدیریت گام به گام جهت افزایش فصلی سود و کم کردن هزینه ها

مدیریت ارتباط با مشتریان: دسته بندی مشتریان و فعالیتهای قابل انجام برای هر مشتری، تعیین پروژه ها و فعالیت ها برای کارمندان، سفارشات مشتریان، انبار و محصولات موجود، دورکاری و فعالیت سفارش محور کارکنان یا کارشناسان با مجموعه

تیکت ساپورت: ارتباط کانالیزه شده و مستقیم کارمندان با مشتریان جهت دریافت مشکلات و نقطه نظرها و پشتیبانی آنها

مدیریت نقاط هدف KPI: مدیریت نقاط هدف در زمینه های هزینه، سرمایه گذاری، فروش و توسعه و مدیریت گام به گام تا رسیدن به نقاط تعیین شده ماهیانه، فصلی و سالیانه با قابلیت محاسبه انحراف از هدف

مدیریت دیدگاه و اهداف بعدی شرکت: دسته بندی و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت محصول و شرکت و انتخاب بهترین هدف ها جهت رسیدن به سودآوری و بهبود محصول

کارسای شخصی شامل بخش های زیر است:

 

کارسای شخصی شامل بخش های زیر است:مدیریت درآمد و تراز درآمدی و هزینه ای

سود و حسابرسی شخصی: مدیریت هزینه ها و رسیدن به ذخیره مورد نیاز به صورت ماهیانه و فصلی جهت سرمایه گذاری

مدیریت نقاط هدف KPI: تعیین و مدیریت نقاط هدف ماهیانه و فصلی در زمینه های درآمد، هزینه ها، ذخایر مالی، سرمایه گذاری ها و محاسبه انحراف از برنامه

کانالهای مشاوره ای مالی: استفاده از مشاوره کارشناسان خبره در زمینه های مختلف امور مالی، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به صورت کانالهای مجزا با قابلیت دنبال نمون مطالب مفید

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت: هدایت ذخایر کسب شده جهت سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت و بلند مدت جهت افزایش ذخایر مالی و رشد اقتصاد خانواده و فردی

امکانات کارسا

توضیحات کارسا توضیحات کارسا توضیحات کارسا توضیحات کارسا توضیحات کارسا

پروفایل

توضیحات مختصر را وارد نمایید

vision

توضیحات مختصر را وارد نمایید

سود و حسابرسی

توضیحات مختصر را وارد نمایید

kPI

توضیحات مختصر را وارد نمایید

CRM

توضیحات مختصر را وارد نمایید

می توانید اپلیکیشن کارسا را از طریق برنامه های زیر دانلود نمایید