نرم افزار کارسا

نرم افزار کارسا - معرفی کلی (قسمت اول)

اپ کارسا، یک نرم افزار مدیریت مالی شخصی جهت منظم کردن امور مالی شخصی، پس انداز و سپس سرمایه گذاری هست. البته ممکنه شما که از کارسا استفاده می کنید، سرپرست یک خانواده باشید، اونوقت کارسا میشه نرم افزار مدیریت مالی خانواده! قسمت های مختلف کارسا رو با هم بررسی کنیم:

کانالهای مشاوره ای: یکسری کانال امور مالی و سرمایه گذاری و موارد مرتبط با این موضوعات در این بخش قرار داره که کارشناس یا کارشناسهای مورد تایید کارسا، مطالب هر کانال رو ارائه کرده و به سوالهای احتمالی هم پاسخ میدند. البته یکسری کانال راهنما برای کار با نرم افزار و یا اخبار هم وجود داره.

پس انداز و حسابرسی: بخش بسیار مهمی از برنامه که مدیریت امور مالیمون رو با این بخش انجام میدیم. درآمد در این قسمت به بخش های مختلف تقسیم شده و باعث ایجاد انضباط مالی و البته پس انداز برای شروع سرمایه گذاری میشه.