پس انداز و حسابرسی شخصی

مدیریت درآمد ها و رسیدن به پس انداز مورد نیاز به صورت ماهیانه و فصلی جهت سرمایه گذاری بدون نیاز به ورود داده های زیاد. مدیریت و کاستن هزینه ها و افزایش میزان پس انداز و همچنین ذخیره درصد از درآمد برای هزینه های ناگهانی و تفریح و سفر

مدیریت شاخص های کلیدی رشد KPI

تعیین و مدیریت نقاط هدف ماهیانه و فصلی در زمینه های درآمد، هزینه ها، ذخایر مالی، سرمایه گذاری ها و محاسبه انحراف از برنامه. شامل شاخص کلیدی پیش بینی شده و شاخص کلیدی تحقق یافته.

کانالهای مشاوره ای مالی

استفاده از مشاوره کارشناسان خبره در زمینه های مختلف امور مالی، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به صورت کانالهای مجزا با قابلیت دنبال نمون مطالب مفید. پرسش و پاسخ با کارشناسان متخصص و صاحب سبک در زمینه های مختلف

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

هدایت ذخایر کسب شده جهت سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت و بلند مدت جهت افزایش ذخایر مالی و رشد اقتصاد خانواده و فردی با قابلیت طرح پرسش از کارشناسان دارای مدرک مشاوره مالی

امکانات شرکتی در صورت عضویت در یک شرکت

علاوه بر امکانات شخصی، اگر به عنوان یک کارمند در شرکتی که از کارسای شرکتی استفاده می نماید، عضویت داشته باشید، بخش ورود و خروج، تیکت ساپورت و CRM نیز برای شما فعال شده و می توانید کارهای شرکتی خود را از داخل همین اپ انجام دهید. برای توضیحات بیشتر در خصوص موارد شرکتی به بخش کارسای شرکتی مراجعه نمایید.